Obchodní podmínky

  • Základní údaje
  • Objednávka zboží
  • Zaslání zboží
  • Osobní odběr zboží
  • Záruční podmínky a reklamace
  • Odstoupení od smlouvy
  • Ochrana osobních údajů
  • Závěrečné ustanovení

 

1. Základní údaje

Dodavatel
N5K Group s.r.o.

Bukovecká 609 73991 Jablunkov

IČO : 28581814

DIČ : CZ28581814

tel.: +420731656664

email : info@prakticke-regaly.cz

Naše prodejny - možnost osobního odběru :

Vinotéka
Komenského 389
Třinec
739 61

 

Vinotéka
Mariánské náměstí 19
Jablunkov
73991

Sklad

Bukovecká 609

Jablunkov

73991

 

Příjem objednávek :

e-mail : info@prakticke-regaly.cz

tel.: +420 734 578 061

Na emaily odpovídáme zpravidla ve lhůtě do 12 hodin, nejdéle však do 2 dnů.

Bankovní spojení:

Bankovní účet v České republice:

Majitel účtu:    N5K Group s.r.o.
Číslo účtu:    204851018
Kód banky:    0600
Název banky:    GE money bank
IBAN: CZ70 0600 0000 0002 0485 1018
SWIFT: AGBACZPP
Měna: CZK


Majitel účtu:     N5K Group s.r.o.
Číslo účtu:     107-9748710257
Kód banky:     0100
Název banky:     Komerční banka
IBAN: CZ49 0100 0001 0797 4871 0257
SWIFT: KOMBCZPPXXX
Měna: CZK


Bankovní účet na Slovensku:

Majitel účtu:    N5K Group s.r.o.
Číslo účtu:    14198003
Kód banky:    5200
Název banky:    OTP Banka
IBAN : SK1352000000000014198003
SWIFT: OTPVSKBX
Měna: EUR

 

 

2. Objednávka zboží

Seznam zboží na stránkách http://www.prakticke-regaly.cz je katalogem běžně dodávaného zboží. Dodavatel zaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Dostupnost zboží bude vždy potvrzena na základě poptávky.

K objednání zákazník vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle. Odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Objednávka dále slouží k rezervaci zboží.

Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží.

Cena za dopravu včetně balného je stanovena takto :

v ČR :

Doprava PPL - balík až domů - 120,00 Kč

Doprava GLS - balík až domů - 120,00 Kč

na Slovensko :

Balíková přeprava - GEIS - zásilka - 6,75 EUR

Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za zboží včetně souvisejících poplatků, a zákazník bude vyzván k jejich odsouhlasení.

Při objednávce zboží v hodnotě přesahující částku 5000.00 Kč (bez DPH) je přepravné hrazeno naší společností.

Ceny zboží jsou platné v momentě uskutečnění objednávky.

Zrušení objednávky :

Zákazník i dodavatel mohou bez udání důvodu zrušit objednávku zákazníka až do potvrzení objednávky dodavatelem.Pokud zruší objednávku dodavatel, zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit. Zrušení objednávky po okamžiku uzavření kupní smlouvy je možné jen po předchozí dohodě dodavatele a zákazníka, a za podmínek, které si vzájemně sjednají.

3. Zaslání zboží

U zboží, které má být zákazníkovi zasláno poštou nebo zásilkovou službou, se k vlastnímu uzavření kupní smlouvy vyžaduje závazné

potvrzení objednávky dodavatelem.

Závazným potvrzením objednávky není automaticky generované elektronické potvrzení o přijetí objednávky do systému dodavatele, ale jde o elektronicky zaslané potvrzení označené jako "konečné potvrzení objednávky'" či telefonické potvrzení objednávky dodavatelem, kdy si dodavatel a zákazník potvrdí obsah objednávky, zejména druh zboží, počet kusů, cenu za zboží a přepravu, a způsob a termín doručení. Okamžikem potvrzení je uzavřena kupní smlouva.

Dodací lhůta
Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době poštou nebo jiným přepravcem, obvykle do 1-5 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky. Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce.

Způsob dopravy
Dopravu na určenou adresu zajišťuje dodavatel, a to na území celé České republiky. Náklady na dopravu zboží se liší dle zvoleného způsobu dopravy. Konkrétní způsob dodání si zvolí zákazník sám, aktuální ceník je uveden na stránkách vinogalerie.cz , v sekci "košík".

Způsob uhrazení ceny za zboží :

Zákazník má několik možností uhrazení kupní ceny za zboží. Zboží je možné v plné výši uhradit osobně v provozovně dodavatele, dobírkou v místě předání zboží prostřednictvím smluvní zásilkové služby, platbou formou poukázáním kupní ceny na účet dodavatele pod příslušným variabilním symbolem, který platbu identifikuje. Platbu je též možné uskutečnit složenkou.

Instalace zboží ani montáž nejsou součástí kupní smlouvy.

Převzetí zboží
Doporučujeme prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, doporučujeme sepsat za přítomnosti dopravce záznam o poškození zásilky, usnadní to případnou reklamaci.

Podepsáním přepravního listu přepravci zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Proto raději před podpisem pečlivě zkontrolujte obal a u spotřebičů balených do igelitové fólie i samotné zboží.

Podmínky převzetí zboží včetně odpovědnostních vztahů se liší v závislosti na zvoleném dopravci, více v sekci "doprava".

Komunikace mezi zákazníkem a dodavatelem
Další komunikace mezi dodavatelem a zákazníkem je uskutečňována elektronickou poštou, pokud se strany nedohodnou jinak.

Provozovatel internetového obchodu si s ohledem na zkvalitňování služeb vyhrazuje možnost změny dopravce bez ohledu na volbu zákazníka. Důvodem je fakt, že v určitých ročních obdobích někteří přepravci nejsou schopní dodržet termín dodání.

4. Osobní odběr zboží

Zboží je zákazníkovi v provozovně dodavatele rezervováno po dobu 3 pracovních dnů od výzvy k odběru zboží.
Zákazník má právo si zboží v provozovně dodavatele před uzavřením kupní smlouvy prohlédnout.

V případě osobního odběru zboží v provozovně dodavatele se kupní smlouva považuje za uzavřenou až zaplacením celé kupní ceny a převzetím zboží zákazníkem.

Odběrná místa:

Osobní odběr Třinec                                     Třinec Komenského 389

Osobní odběr Třinec                                     Třinec Náměstí Míru 633

Osobní odběr Jablunkov                             Jablunkov Mariánské náměstí 19

Osobní odběr Jablunkov                             Jablunkov Bukovecká 609

Osobní odběr Český Těšín                          Český Těšín Hlavní Třída 87/2

5. Záruční podmínky a reklamace - uplatnění práv z odpovědnosti za vady

Garance http://www.prakticke-regaly.cz - všechny záruční reklamace, kde se závada projeví do 30 dnů od převzetí zboží řešíme výměnou zboží za nový kus. Pokud zboží není v daný moment na skladě, bude Vám v nejkratším možném termínu objednáno, nebo umožněn výběr jiného zboží ve stejné hodnotě. Pro zrychlené řešení reklamace výměnou za nový kus do 30 dnů od zakoupení musí být reklamované zboží vráceno kompletní (tj. včetně veškerého příslušenství, manuálů, atd.). Garance výměny se nevztahuje na mechanické poškození.

Záruční doba a záruční list
Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem.

Záruční doba je uvedena u každého zboží v jeho popisu. Pokud k danému výrobku existuje záruční list, pak je vystaven v den prodeje zboží. V případě, že záruční list neexistuje, slouží jako záruční list daňový doklad.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.

Zákazníkům, kteří zboží používají pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, není záruční doba stanovena občanským zákoníkem. V tomto případě záruční dobu stanovuje konkrétní dovozce zboží do ČR. Záruční doba uvedená na našich stránkách je určena pouze pro spotřebitele, nikoliv pro podnikatele, kteří zboží kupují v rámci své podnikatelské činnosti (nákup na IČ).

Reklamace
V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží.

Postup reklamace
Pokud chce zákazník reklamovat zboží koupené v internetovém obchodě vinogalerie.cz, doporučujeme vyplnit formulář, kde uvede zejména typ výrobku, jeho výrobní číslo, číslo prodejního dokladu a popis závady. Zákazníkovi následně zašleme informace o dalším postupu, kam zákazník zašle reklamované zboží. Zaslání těchto dokumentů usnadní identifikaci zásilky a rychlejší vyřízení požadavku. Zásliky ze kterých není patrné, proč k nám byli zaslány budou vráceny odesilateli.

6. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem.
Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách http://www.prakticke-regaly.cz stejně jako ve svých provozovnách.